Jak to všechno začalo? Naši francouzští přátelé z Lycée Joffre v Montpellier

PhDr. Martina Krahulíková

Uplynulo přesně 16 let od doby, kdy jsem poprvé navštívila se skupinou studentů francouzského jazyka GVH jihofrancouzské město Montpellier, hlavní město regionu Languedoc-Roussillon.

Již v roce 1994 se nám tedy podařilo - především během mé stáže na Univerzitě Paula Valéryho v Montpellier - navázat partnerské styky se zdejším Lycée Joffre. Tato škola nese jméno známého fr. generála a je v Montpellier jednou z nejlepších středních škol. Nachází se přímo v malebném historickém centru města, v bývalé citadele na rozloze 17 ha.Celkový počet studentů je téměř   4 500 a pracuje zde zhruba 500 vyučujících a zaměstnanců.

Od dubna 94 se tedy začaly vytvářet mezi oběma našimi školami velmi přátelské kontakty, které jsou po celou dobu založeny především na recipročních výměnných pobytech studentů. Studenti GVH měli možnost absolvovat studijní pobyty v jihofrancouzském Montpellier v letech 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 ,2006, 2008 a z posledního našeho pobytu v roce 2010 jsme se vrátili na začátku letošního dubna. Jedná se vždy o pobyty reciproční, tedy v následujících letech jsme naopak my přijali v Lounech francouzské studenty a kolegy a připravili pro ně bohatý program spojený s řadou poznávacích výletů po naší zemi.

Vlastní studijní pobyt v Montpellier /8-9dní/ spojujeme pravidelně s 3-4denním poznávacím pobytem v Paříži, i cesta mezi Paříží a Montpellier - letecky či rychlovlakem TGV- je pro všechny zajímavým zážitkem.V roce 2010 se nám dokonce podařilo absolvovat již všechny cesty, tedy Praha-Paříž -Montpellier tam i zpět letecky. Během pobytu v Montpellier, kde jsou naši studenti individuálně ubytování ve svých hostitelských rodinách, se po celou dobu seznamují s historickými památkami tohoto středověkého města, které leží zhruba 14 km od břehů Středozemního moře, poznávají systém výuky ve francouzském lyceu /obdoba našeho gymnázia/, při výletech do okolí navštěvujeme přírodní rezervaci Camargue, starobylá městečka Aigues-Mortes, Carcassonne aj.,nechybí ani projížďka lodí po moři např. v Marseille.

V našem programu samozřejmě nemůže nikdy chybět ani setkání s vedením Lycée Joffre, oficiální přijetí naši skupiny na radnici či v Domě mezinárodních vztahů a řada dalších zajímavých setkání. Každý takovýto pobyt je pro naše francouzštináře velkou zkušeností a zdokonalením se ve francouzském jazyce. Po celou dobu mají možnost být v neustálém kontaktu se svými fr. vrstevníky, jejich rodinami a přirozeně tak obohacovat slovní zásobu, zdokonalovat svoji komunikaci a veškeré své jazykové dovednosti.

Naše gymnázium oslavilo v roce 2006 své významné výročí. V květnu 2004 jsem měla možnost i já se na pozvání vedení Lycée Joffre zúčastnit oslav "bicentenaire",tedy dvoustého výročí založení tohoto lycea /1804/.Byla to pro mě i pro naše lounské gymnázium samozřejmě velká pocta. Několikadenní oslavy proběhly opravdu důstojně - samozřejmě bohatý kulturní program a také slavnostní předávání diplomů "Honoris causa" a pamětních medailí, kterými jsme my, profesoři z družebních zahraničních škol, byli vyznamenáni. To vše za doprovodu bubnů slavné republikánské gardy z prezidentského Elysejského paláce a v historických napoleonských uniformách. Tato vyznamenání jsme přebírali za zvuků národní hymny každého státu.

Velmi si vážíme toho, že francouzské Lycée Joffre i takto ocenilo spolupráci mezi našimi školami a věříme, že i do budoucna se bude naše přátelství rozvíjet ve prospěch výuky krásného francouzského jazyka na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech.