Francie - Montpellier a Paříž 2000

Ve dnech 23.3. - 24.4. se uskutečnil výměnný pobyt 20 studentů GVH ve Francii v Montpellier a v Paříži. Po celou dobu vše probíhalo dle předem připraveného plánu a programu.

V Montpellier měli studenti možnost poznat především Lycée Joffre (včetně časti na výuce některých předmětů), významné historické a kulturní památky MTP. Celá naše výprava byla oficiálně přijata na radnici Montpellier i na radnici celého regionu Languedoc - Roussillon, v Lycée Joffre byla uspořádána slavnostní recepce - vedení Lycea, studenti a rodiny jejich francouzských korespondentů.

Při celodenních výletech jsme navštívily přírodní rezervaci Camargue, středověká městečka Aigues-Mortes a St. Guilhem le Désert, jeskyně La Clamouse a rovněž hrad Carcassonne v předhůří Pyrenejí.

Hlavním přínosem pro výuku francoužštiny byla především neustálá možnost komunikace s rodilými mluvčími ve francouzských rodinách i během všech organizovaných programů.

V Paříži jsme pak během 4 dnů viděli prakticky všechny nejznámější památky, o kterých se naši studenti učí i v předmětu konverzace z francouzského jazyka.

Po tomto 2 týdenním pobytu je u všech zúčastněných studentů patrné obohacení slovní zásoby, zlepšení komunikativních dovedností, intonace i výslovnosti. Po stránce kázeňské i zdravotní nenastaly po celou dobu žádné problémy.

Od vedení Lycée Joffre jsme obdrželi pochvalný dopis - vyzdvihující především vzorné chování našich studentů, jejich velký zájem o francouzský jazyk i kulturu a také výborné jazykové vybavení ze studia na našem gymnáziu.