Francie - Montpellier a Paříž 2001

PhDr. Martina Krahulíková

Již od roku 1994 pořádáme pro studenty francouzštiny pravidelné výměnné pobyty se studenty a profesory Lycée Joffre z Montpellier /jižní Francie, region Languedoc-Roussillon/.

V letošním roce to byli opět naši přátelé z Montpellier, kteří přijeli na 9 denní pobyt k nám.

Tuto patnáctičlennou skupinu tvořili mladí francouzští středoškoláci, u kterých byli naši studenti v loñském roce při našem pobytu v Montpellier ubytováni. Takže se všichni již vzájemně znali, během celého roku spolu korespondovali a nyní mohli opět pokračovat v přátelských vztazích, které se vždy podaří vytvořit.

Pro naše studenty jsou všechny tyto kontakty vždy velkým zdokonalením ve francouzském jazyce, který na našem gymnáziu studují, a samozřejmě i motivací do dalšího studia.

Naprostá většina studentů i z předchozích let, kteří s námi Francii takto navštívili a v následujícím roce měli možnost přijmout naopak své francouzské korespondenty ve svých rodinách, si vytvořila velmi krásná přátelství, která se jim daří stále udržovat a vzájemně se navštěvovat.

Po celou dobu letošního pobytu jsme měli štěstí na pěkné počasí, na každý den jsme pro své hosty připravili bohatý program. I naši čeští studenti se zúčastnili všech zájezdů a programů, takže byli v neustálém kontaktu se svými korespondenty a samozřejmě s kvalitní francouzštinou rodilých mluvčí.

Loučení na závěr nebylo vůbec jednoduché, všem se u nás moc líbilo a s sebou do Francie si kromě krásných zážitků odváželi i řadu typických českých suvenýrů.

Od vedení Lycée Joffre jsme obdrželi poděkování s přáním ředitele lycea pokračovat v těchto výměnných pobytech s Gymnáziem V. Hlavatého i do budoucna, takže opět další z našich francouzštinářů se mohou těšit na cestu do Francie.

Kromě programu celého pobytu přidáváme ještě několik fotografií a zážitků našich studentů, ty jsou psány ve francouzštině, se kterou si mnozí poradí již na velmi slušné úrovni. Posudte sami.