Výuka francouzštiny v naší škole - začátky studia na nižším gymnáziu

 

Názory na výuku francouzského jazyka žáka 2.A8 – Lubomíra Musila

 

Francouzština je pěkný jazyk. Začátky jsou těžké, ale když jí člověk umí, tak je to paráda. Francouzština nemá výslovnost jako angličtina (angličtina jí má proměnlivou), protože má jednotnou výslovnost. V angličtině se jedno písmenko v prvním slově čte jinak než třeba ve druhém, ale francouzština to má tak, že se to písmenko čte ve všech slovech úplně stejně. Je docela lehká i zábavná. My umíme říct už skoro všechno o sobě (barva očí, národnost, postava, charakter, kde bydlíme, …). Výslovnost je lehká, ale napsat to slovo, to už je těžší. V hodině používáme knížky (pracovní sešit a knížku). Máme hodně poslechů. Je lehké se naučit francouzsky, ale musíme být pozorní. Hodně se plete s angličtinou a některá česká slovíčka jsou od francouzštiny, jenom se jinak vyslovují. I určování rodů je úplně jinak než česky. Nemají střední rod (okno-ta, kočka-ten,…). Jinak se to dá naučit.

 

 

Názory na výuku francouzského jazyka žákyně 2.A8 – Lucie Mihalčíkové

 

Francouzština

 

Francouzština je románský jazyk, jehož počátky dokládá Strasburská přísaha (z roku 842). Francouzsky se mluví ve více než 40 zemích světa (Francie, Kanada, bývalé francouzské kolonie…). Je jednacím jazykem OSN, EU, třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu, což je jedním z důvodů, proč jsem si ho vybrala ke studiu.

         Testy a certifikáty z francouzštiny umožňují další studia ve francouzsky mluvících zemích. Také při cestování lze tento jazyk významně uplatnit.

         Odborníci doporučují zvládat jeden germánský a jeden románský cizí jazyk. Protože většina studentů studuje angličtinu (germánský jazyk), francouzština ji jako románský jazyk skvěle doplňuje.

         V hodinách francouzštiny se zaměřujeme především na rozšíření slovní zásoby a na mluvený projev. Snažíme se rozvíjet svoje konverzační schopnosti, ale i porozumět mluvenému slovu. Ke správnému vyjadřování je však nutné zvládnout i výslovnost a gramatiku jazyka, která je poměrně složitá, a proto ji probíráme téměř každou hodinu. Také si pouštíme nahrávky písní ve francouzštině a snažíme se vyprávět naše zážitky, například z prázdnin. Myslím, že ke konci studia na gymnáziu, budeme schopni přečíst i jednodušší knížku.

         Nevýhodou každého jazyka je široká slovní zásoba, která vyžaduje mnoho času na nastudování. Také gramatiku je třeba intenzivně procvičovat, abychom mohli mluvit plynule a správně. Řada slovíček nesprávně řazených a v nesprávném tvaru nám nezaručí, že nám oslovený bude rozumět.


Nadpis 2

Text 2