Krajské kolo - FRANCOUZSKÝ JAZYK kat. B1 a B2 21.3. 2007

Krajské kolo soutěže se konalo na SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Obsahové zadání soutěže vypracovala ústřední komise francouzštiny a všechny materiály byly konzultovány na Francouzském institutu v Praze. Vítězství Lukáše Krupky a jeho postup do celostátního kola je vynikajícím úspěchem, blahopřejeme. Věříme v pěkné umístění i na úrovni celostátní. Celostátní kolo se koná 18. dubna 2007 na Gymnáziu Karla Sladkovského v Praze.

 

Národní kolo - FRANCOUZSKÝ JAZYK kat. B1 a B2

Národní kolo olympiády ve francouzštině se konalo 18.dubna 2007 na Gymnáziu Sladkovského v Praze. Zúčastnilo se ho celkem 50 finalistů z celé České republiky, ti soutěžili ve 4 různých kategoriích - A1,A2, B1 a B2. Soutěž byla organizována Sdružením učitelů francouzštiny, Národním institutem dětí a mládeže a především rodilými mluvčími z Francouzského institutu v Praze. Ti také měli rozhodující slovo v jednotlivých porotách. Stejně jako v předchozích letech probíhalo národní kolo podobně jako zkoušky v rámci mezinárodně uznávaných certifikátů DELF - tedy testování všech 4 jazykových kompetencí. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi od Velvyslanectví Francouzské republiky za odměnu 10 denní studijně poznávací pobyt ve Francii - to už samozřejmě je velmi motivující ocenění mladých Čechů, kteří výborně zvládají francouzštinu. Náš soutěžící - vítěz regionálního kola Lukáš KRUPKA obsadil ve své kategorii B1 krásné 6.místo. Upřímně blahopřejeme!

DELF - Diplôme d´études de la langue française

Nejvyšším oceněním kvalitních znalostí a dovedností ve francouzském jazyce je pro naše nejlepší studenty - obvykle z maturitních ročníků - úspěšné složení mezinárodně platných diplomů DELF - tedy Diplôme d´études de la langue française. Jde o diplom vydávaný francouzským Ministerstvem školství a uznávaný po celém světě. Již po několik let máme řadu úspěšných držitelů těchto diplomů. Všech 7 maturantek, které v dubnu 2007 ve Francouzském institutu v Praze tyto zkoušky skládaly, uspěly velmi dobře a obdržely tak DELF Junior B1. Jsou to:

  • Aneta Ungerová
  • Hana Vorlová
  • Kateřina Kurková
  • Romana Imríšková
  • Petra Svobodová
  • Tereza Čermáková
  • Lucie Czervoniaková

PhDr. M. Krahulíková - vyučující francouzského jazyka